Zwrot Towaru

1. W przypadku towarów wadliwych, niekompletnych, bądź uszkodzonych fabrycznie wymienimy produkt na nowy.
2. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznych uszkodzeń należy w obecności osoby dostarczającej przesyłkę, sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sprzedawcą. 
3. Istnieje możliwość zwrotu towaru zakupionego przez konsumenta w ciągu 10 dni od jego wydania, kontaktując sie ze sklepem.
4. Zwracany produkt musi być dostarczony do naszej siedziby w oryginalnym opakowaniu (jeżeli stanowi ono integralną część produktu). Nie może nosić żadnych śladów używania i musi być kompletny. 
5. W razie zwrotu towaru, ryzyko związane z jego utratą lub uszkodzeniem podczas odsyłania ponosi kupujący. 
6. Zwrotu zapłaty za towar dokonujemy przelewem na rachunek bankowy wskazany przez klienta.